Christine Lagarde
Dyrektor zarządzający MFW
Urodzony/Urodzona: 1956 Francja
Znajomy
Dzieci: 2
Rozwiedziony/Rozwiedziona
  • Rocznie: PLN 2,008,495.00
  • Miesięcznie: PLN 167,375.00
  • Tygodniowo: PLN 38,625.00
  • Dziennie: PLN 5,503.00
Independent May 2012L Annual salary $467940 plus allowance of $83760 = a total of $551700 - the IMF chief does not have to pay any tax on this income
YahooFinance July 2011: "The former finance minister of France's pay package includes an after-tax salary of $467,940 a year and an annual allowance of $83,760 for living expenses, the IMF disclosed."
Źródła
Picture:Wikipedia
Text: YahooFinance
Text: Wikipedia
Text: Independent
Text: IMF
Uaktualniac: 2018-1
Cite this page © WageIndicator 2018 - Twojezarobki.com - Wynagrodzenia V.I.P.ów