Jaki wpływ molestowanie seksualne seksualne ma na jego ofiarę?

Molestowanie seksualne może powodować wiele fizycznych, emocjonalnych i finansowych efektów na życie jego ofiary. Wśród nich mogą znajdować się:

A. Efekty zdrowotne:

 • Lęk
 • Stres
 • Zmęczenie
 • Depresja
 • Utrata lub przybieranie na wadze
 • Kłopoty ze snem
 • Bóle głowy
 • Zespół stresu pourazowego (PTSD).

B. Efekty finansowe:

 • Spadek wydajności pracy, ponieważ ofiara skupia się na radzeniu sobie z molestowaniem
 • Wzrost ilości nieobecności w pracy w celu unikania molestowania lub z powodu chorób wynikających ze stresu, co skutkuje na bezpłatnym zwolnieniu chorobowym
 • Utrata pracy spowodowana chęcią zemsty ze strony prześladowcy lub w skutek zmniejszonego tempa pracy z powodu molestowania
 • Koszty przeprowadzki do innego miasta lub miejsca pracy
 • Utrata referencji/rekomendacji
 • Zakończenie kariery.

C. Efekty społeczne:

 • Agresywna/obraźliwa zemsta ze strony oprawcy lub jego znajomych/kolegów w przypadku zgłoszenia sprawy
 • Życie ofiary staje się wydarzeniem publicznym - ofiara staje się "oskarżonym", a jej ubiór, styl życia, i życie prywatne często są atakowane
 • Upokorzenie przez plotki
 • Zniesławienie charakteru i reputacji
 • Utrata zaufania w środowiskach lub w stosunku do ludzi zajmujących podobne stanowiska jak te które miał oprawca
 • Ekstremalny stres mający w pływ na relacje z niektórymi rówieśnikami, rodziną i przyjaciółmi.
loading...
 
Loading...