Przerwy na Karmienie

Przerwy na Karmienie

Pracownice mają prawo do dwóch płatnych, 30-minutowych przerw na karmienie piersią dzieci. Pracownica karmiąca więcej niż jedno dziecko ma prawo do dwóch przerw w pracy, po 45 minut każda.  Pracownicy zatrudnionej przez czas krótszy niż 4 godziny dziennie przerwy na karmienie nie przysługują. Jeżeli czas pracy pracownicy nie przekracza 6 godzin dziennie, przysługuje jej jedna przerwa na karmienie.

Źródło: Art. 187 Kodeksu pracy z 1974 r.

loading...
 
Loading...