Czym jest molestowanie seksualne?

Czym jest molestowanie seksualne?

"Molestowanie seksualne może zostać zdefiniowane jako niepożądane i niechciane zaloty, prośby o przysługi seksualne oraz inne werbalny lub fizyczny kontakt o podłożu seksualnym, który wprowadza wrogą lub agresywną atmosferę. Może być rozpatrywany także jako forma przemocy wobec kobiet (oraz mężczyzn, którzy także mogą być molestowani seksualnie) i dyskryminacji. Kluczową częścią definicji jest słowo „niepożądany”."

"Molestowanie seksualne może przyjmować rozmaite formy. Obejmuje ono zarówno przemoc fizyczną jak i bardziej subtelne formy przemocy, takie jak koercja – zmuszenie kogoś do zrobienia czegoś wbrew swojej woli. Może być długotrwałe – powtarzające się sprośne „żarty”, nieustanne (niechciane) zaproszenia na randkę lub niepożądane flirtowanie o podłożu seksualnym. Może być także jednorazowe – nieodpowiedni dotyk lub pieszczoty, a nawet wykorzystywanie seksualne lub gwałt."

Czy płeć ma bezpośredni wpływ na molestowanie?

"Tak – molestowanie seksualne to zachowanie, które odnosi się bezpośrednio do płci molestowanej osoby. Dlatego też można je rozpatrywać w kategoriach dyskryminacji."

"Według badania przeprowadzonego przez Międzynarodową Organizację Pracy (MOP), „Molestowanie seksualne nierozerwalnie wiąże się z władzą i często ma miejsce w społecznościach, które traktują kobiety jak obiekty seksualne i obywateli drugiej klasy”. Częstym tego przykładem są prośby o przysługi seksualne w zamian za pracę, awans lub podwyżkę. Innym przykładem jest molestowanie na ulicy, które może przyjmować najróżniejsze formy: począwszy od gwizdania, poprzez niepożądany i obraźliwy język, a skończywszy na wykorzystywaniu seksualnym oraz gwałcie."

"Co ważne, molestowanie seksualne nie jest tożsame z flirtem lub związkiem, które odbywają się za obopólną zgodą. Jest niepożądanym działaniem, które jest obraźliwe i dręczące, a w niektórych sytuacjach może być także niebezpieczne fizycznie i emocjonalnie. Ofiara może czuć się zastraszona, skrępowana, zażenowana lub zagrożona."

Co można sklasyfikować jako molestowanie seksualne?

W różnych krajach i systemach sądowniczych istnieją różne prawne definicje molestowania seksualnego, jednak do jego najczęstszych form zalicza się:

 • Opowiadanie sprośnych żartów
 • Pokazywanie lub przekazywanie rysunków i zdjęć o wyraźnym charakterze seksualnym
 • Listy, notatki, wiadomości, rozmowy telefoniczne, lub materiały o podłoży seksualnym
 • „Ocenianie” ludzi ze względu na ich wygląd
 • Seksualne komentarze na temat ubrań, budowy ciała lub wyglądu innych osób
 • Gwizdanie
 • Seksualnie sugestywne odgłosy lub gesty, takie jak odgłosy ssania, mruganie lub ruchy frykcyjne
 • Bezpośrednie lub pośrednie groźby lub przekupstwo za niepożądane akty seksualne
 • Powtarzające się zaproszenia na randkę odbycie stosunku seksualnego
 • Wyzywanie od suk, zdzir lub dziwek
 • Patrzenie w obraźliwy sposób (gapienie się na kobiece piersi lub męskie pośladki)
 • Niepożądane pytania na temat czyjegoś życia seksualnego
 • Niepożądane dotykanie, przytulanie, całowanie, pieszczoty, ocieranie się o kogoś innego
 • Stalking
 • Dotykanie samego siebie w charakterze seksualnym, tak aby inni to widzieli
 • Napaść na tle seksualnym
 • Molestowanie
 • Gwałt.

Gdzie molestowanie seksualne może mieć miejsce?

"Molestowanie seksualne może mieć miejsce wszędzie – w pracy, na uniwersytecie, na ulicy, w sklepie, w klubie, podczas przejazdu środkami transportu publicznego, na lotnisku lub nawet w domu. Jest to po prostu niepożądana uwaga na tle seksualnym, która może mieć miejsce w każdym miejscu publicznym oraz prywatnym."

Czy tylko mężczyźni molestują kobiety?

"Nie, kobiety także mogą molestować mężczyzn, mężczyźni mogą molestować innych mężczyzn, a kobiety inne kobiety. Dla ludzi dopuszczających się molestowania płeć nie ma znaczenia."

"Dręczycielem może być pracodawca, znajomy z pracy, klient, obcy, krewny, tzw. „przyjaciel”, gang, a nawet osoba starająca się o pracę. Nie ma żadnej złotej zasady wg, której można by szukać ewentualnych prześladowców."

loading...
 
Loading...