Wynagrodzenie minimalne – Polska

  • Ważny za Kwiecień 2020
  • Minimalne stawki płac w tabeli są w Złoty (zł).
  • Kwoty są przed opodatkowaniem.

Miesięczna krajowa płaca minimalna Per hour
Krajowa płaca minimalna
Płaca minimalna w Polsce w okresie od 1 stycznia 2020. Płaca minimalna w Polsce w okresie do 31 grudnia 2020. Ostatniej aktualizacji informacji na tej stronie 31.12.2019
2 600,00 zł 17,00 zł

Godzin pracy

  • Liczba dni w tygodniu: 6.0
  • Liczba godzin tygodniowo: 40
  • Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę wspomina o "pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy". Według przepisów Kodeksu Pracy, dla większości pracowników, "czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy" (Art. 129, §1). A "tygodniowy czas pracy łącznie z godzinami nadliczbowymi nie może przekraczać przeciętnie 48 godzin w przyjętym okresie rozliczeniowym" (Art. 131, §1)

Definicje

W Polsce obowiązuje określone przez rząd wynagrodzenie minimalne, i żaden pracownik w tym kraju nie może zarabiać mniej, niż określa owa obligatoryjna stopa wynagrodzenia.
Pracodawcy w Polsce, którzy nie przestrzegają obowiązku zapłaty Wynagrodzenia Minimalnego mogą podlegać karze wymierzonej przez polskie organy rządowe.

Więcej informacji można uzyskać pod adresem

Archiwum Minimalna płaca - Polska

Archiwum od 2019 roku

Archiwum przed 2019 r

loading...
 
Loading...