Jakie są koszty gospodarcze molestowania seksualnego w miejscu pracy?

Oprócz emocjonalnego i społecznego kosztu molestowania seksualnego, może ono również wpływać na ostateczny wynik w miejscu pracy. Molestowanie w miejscu pracy może prowadzić do absencji, zwiększenie rotacji, niższej wydajności pracy i produktywności.

A. Produktywność:

Ofiary molestowania seksualnego mogą nie być w stanie funkcjonować na normalnym poziomie produktywności. Jeżeli sprawcy są skuteczni w blokowaniu swoich ofiar w awansach wewnątrz firmy, to firma traci, bo najlepszy kandydat na dane stanowisko może nie mieć okazji, aby je zająć. Dodatkowo, radzenie sobie z incydentami molestowania seksualnego oraz ich skutkami może wymagać sporo czasu od kierownictwa, czasu który mógłby zostać przeznaczony na inne zadania.

B. Morale pracowników:

Groźba molestowania seksualnego, nieprzyjazne środowisko pracy lub konflikt i stres spowodowany przez przypadki molestowania seksualnego, mogą znacznie obniżyć morale pracowników.

C. Rotacja pracowników:

Rotacja pracowników może stać się problemem. Pracodawcy mogą stracić utalentowanych pracowników z powodu molestowania seksualnego lub wrogiego środowiska pracy – nie tylko ofiary, ale również świadków i obserwatorów, którzy często przez swoje doświadczenia opuszczają miejsca pracy.

Pracodawcy mogą również ponosić koszty z tytułu zwolnień chorobowych, świadczeń zdrowotnych, odszkodowań dla ofiar i kosztów sądowych.

Dlaczego kobiety nie zawsze zgłaszają molestowanie seksualne w miejscu pracy?

Istnieje wiele powodów, dla których niektóre kobiety nie zgłaszają molestowania seksualnego, jeśli są jego ofiarami. Należą do nich strach przed utratą pracy, strach przed napiętnowaniem, strach przed brakiem wsparcia przez przełożonych i / lub współpracowników, strach przed przemocą lub nadużyciami ze strony ich prześladowcy i obawy przed koniecznością poddania się formalnemu procesowi dochodzenia przy braku zrozumienia ze strony pracodawcy.

Czasami kobiety nie zgłaszają go, ponieważ myślą, że „każdy już wie”, kiedy żadne działanie nie zostało jeszcze podjęte. Nie wierzą w system, nawet jeśli dany zakład pracy posiada określoną politykę działań i / lub silne prawo pracy po ich stronie, które je chroni.

Istnieje również obawa, że nie zostaną potraktowane poważnie lub że zostaną obwinione za taki stan rzeczy. Molestowanie seksualne jest czasami usprawiedliwione jako „naturalne” praktyki oparte na zwyczajnej atrakcyjności fizycznej (czyli „chłopcy pozostaną chłopcami”).

Czasami ofiara jest obwiniana za doświadczone molestowanie seksualne, przez jej tak zwany „prowokacyjny” strój lub zachowanie (czyli „Sama tego chciała”).

Molestowanie seksualne jest czasami usprawiedliwiane, ponieważ kobiety pracują w zawodach tradycyjnie zajmowanych przez mężczyzn (czyli „to jest praca dla mężczyzn - to nie jest miejsce dla kobiet”).

We wszystkich tych przypadkach występuje bardzo niewielka zachęta do zgłoszenia molestowania seksualnego.

loading...
 
Loading...