Luki płacowe występują w całej UE, ale kobiety w Słowenii i Polsce pokazują, jak można ten problem rozwiązać - 02-11-2016

Luka płacowa, tj. niejednakowa płaca dla kobiet i mężczyzn za wykonywanie tej samej pracy, jest w UE bardzo powszechna. Zjawisko to występuje we wszystkich krajach członkowskich UE i zaczyna się od średnio 1% w Słowenii i kończy na aż 28% w Estonii. W największych gospodarkach UE, czyli w Niemczech, Francji i Wielkiej Brytanii luka płacowa wynosi kolejno 22%, 20% i 16%. Zazwyczaj luka płacowa wynosi między 10% a 20%. Ten trend się utrzymuje również jeśli weźmie się pod uwagę premie i dodatki, które podwyższają wynagrodzenie netto pracowników. W Europie jest jednak kilka pozytywnych przykładów w tym względzie.

Przede wszystkim jest to Słowenia. W tym kraju nie tylko niemal nie można znaleźć dowodu na dyskryminację ze względu na płeć (średnia 1%) – pod względem premii i dodatków kobiety plasują się nawet wyżej niż mężczyźni. Otrzymały więcej pieniędzy za nadgodziny, pokrycie wydatków, miały wyższe premie roczne i dodatki wakacyjne. Poza tym kobiety w tym kraju częściej uczestniczą w uzgodnieniach pracowniczych dotyczących opieki nad dziećmi oraz funduszach zdrowotnych i emerytalnych niż mężczyźni. Poza Słowenią jeszcze tylko w jednym kraju UE kobiety mają relatywnie dobrą pozycję na rynku pracy – w Polsce. Tutaj średnia wysokość luki płacowej wynosi 5% na korzyść mężczyzn (wynik relatywnie niski w kontekście UE). Jednak jeśli chodzi o dodatkowe korzyści w postaci płac zależnych od wyników, zwrotu wydatków, premii i dodatków, kobiety plasują się wyżej niż mężczyźni. Mężczyźni w Polsce częściej jednak uczestniczą programach emerytalnych i ubezpieczeń zdrowotnych.

Razem z największymi gospodarkami Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii, gdzie kobiety otrzymują niższe od mężczyzn premie i dodatki, należy wymienić Włochy, Hiszpanię, Portugalię, Belgię, Holandię, Irlandię, kraje skandynawskie oraz takie kraje Centralnej Europy jak Austria, Węgry i Rumunia. Można jeszcze dodać kilka wyjątków, czyli krajów, w których kobiety plasują się wyżej jeżeli chodzi o dodatkowe korzyści, które zostały przeanalizowane w tym badaniu (zobacz tabelę poniżej).

Najrówniejsze traktowanie ma miejsce na polu programów opieki nad dziećmi. W tym przypadku różnice w traktowaniu ze względu na płeć są bardzo małe. Ten fakt statystyczny oraz osiągnięcia kobiet na rynkach pracy w Słowenii i Polsce pokazują, że luka płacowa może zostać zredukowana dzięki odpowiedniemu połączeniu ogólnokrajowej polityki i indywidualnej siły przetargowej.

Raport: Analiza luki płacowej w pieniężnych i niepieniężnych dodatkach i premiach

Data: 17 października 2016 r.

Czym jest projekt WITA poświęcony luce płacowej?

Dzięki innowacyjnemu Narzędziu Przeciw Luce Płacowej, Wita GPG (styczeń 2015 - grudzień 2016) ma na celu wnieść istotny wkład w zmniejszenie dużej i trwałej luki płacowej. Jest to możliwe dzięki wsparciu przez program Komisji Europejskiej Grant Działania na Rzecz Rozwoju (Progress Action Grant) nr. 4000004929. Jednym z działań jest porównanie wynagrodzeń mężczyzn i kobiet na poziomie grup zawodowych i publikowanie wyników na krajowych stronach internetowych Twojezarobki wszystkich 28 krajów członkowskich UE i Turcji, a także rozpowszechnianie tych informacji drogą prasową.

Więcej informacji o projekcie WITA

Więcej informacji o luce płacowej w Polsce na Twojezarobki.com

loading...
 
Loading...