Zapobieganie molestowaniu seksualnemu jest umieszczone w centrum uwagi całego świata

W marcu 2016 roku fundacja WageIndicator założyła bazę danych na temat molestowania seksualnego kobiet w miejscu pracy. Inicjatywa zyskała niespodziewany rozgłos przez skandal związany z publicznym molestowaniem seksualnym podczas obchodów Sylwestra w Kolonii (Niemcy). Wynikające z tego wydarzenia oburzenie zachęciło nas do intensywniejszych kampanii na rzecz zwalczania takich praktyk, zarówno w przestrzeni publicznej, jak i w miejscu pracy. W związku z tym MOP (organizacja pracy ONZ) rozpocznie światową kampanię w 2018 roku, która jest obecnie w przygotowaniach. Ostatnia inicjatywa pochodzi od Angeliny Jolie Pitt. Słynna aktorka dołączy do London School of Economics jako profesor wizytujący, żeby uczyć, w jaki sposób zwalczać przemoc seksualną podczas konfliktu. Kurs rozpoczyna się jesienią 2016 roku. Obecny wkład WageIndicator w całe przedsięwzięcie, sponsorowane przez program EU Progress, polega na odpowiedzi na podstawowe pytania: czym jest molestowanie seksualne? Jak je rozpoznać? Jak mu przeciwdziałać? Odpowiedzi są publikowane we wszystkich państwach członkowskich UE oraz w Turcji, a ostatecznie na ponad 90 krajowych stronach internetowych poświęconych zagadnieniom płci.

Kto dopuszcza się molestowania seksualnego i jak to robi?

Ofiarami molestowania seksualnego są zazwyczaj kobiety. Szczególnie narażone są pracujące kobiety. Mogą one zostać poszkodowane na wiele sposobów: fizycznie, emocjonalnie i materialnie, może ucierpieć ich kariera zawodowa i ich zdolność do zarabiania na życie. Na podstawie WageIndicator można stwierdzić, że w życiu zawodowym działa ono przede wszystkim na dwa sposoby: sprawcy mogą dopuszczać się tych czynów otwarcie poprzez znęcanie się lub w tajemnicy, za zamkniętymi drzwiami.

Osoby znęcające się: czasem osoby, które dopuszczają się molestowania seksualnego są bardzo obcesowe i bezpośrednie, całkiem otwarcie używają dowcipów, zdjęć lub anegdot, żeby zawstydzić lub zastraszyć swoje ofiary. Mogą dotykać lub klepać kolegę/koleżankę z pracy lub pracownika w niewłaściwy sposób, ale potem obrócić wszystko w żart tak, żeby ofiara czuła się głupio, albo bała się zgłosić ten incydent. Mogą one rozpowszechniać sprośne maile o charakterze seksualnym, mając pełną świadomość, że takie treści mogą być kłopotliwe i denerwujące. Mogą one komentować figurę osoby, w tym ich piersi lub pośladki w obcesowy i lekceważący sposób.

Inni działają po cichu. Ich metody mogą obejmować manipulacje w sytuacjach jeden na jeden, za zamkniętymi drzwiami, w których pracownikowi może zostać zaproponowany seks w zamian za podwyżkę wynagrodzeń lub promocję. Wystąpić mogą również groźby przemocy, jeśli ofiara nie chce przyjąć takiej propozycji. Mogą one obejmować wysyłanie prywatnych wiadomości e-mail lub wiadomości o charakterze seksualnym. Mogą one również polegać na wielokrotnym, nachalnym zapraszaniu na randkę, które za każdym razem spotyka się z odmową.

Sposoby zapobiegania w miejscu pracy

Sposoby walki z molestowaniem seksualnym polegają przede wszystkim na zapobieganiu molestowaniu seksualnemu. W miejscu pracy jest to obowiązkiem pracodawcy. Może to stanowić część ogólnego podręcznika pracownika. Może też być napisane we współpracy z pracownikami i związkami zawodowymi. Niektórzy pracodawcy włączają informacje na temat molestowania seksualnego w miejscu pracy do ogólnych zasad zapobiegania molestowaniu obejmujących inne formy bezprawnego nękania (takich jak molestowanie ze względu na rasę, niepełnosprawność, orientację seksualną lub wiek). Inni stwierdzają, że istnieje potrzeba opracowania polityki poświęconej jedynie molestowaniu seksualnemu, szczególnie jeśli molestowanie seksualne jest powszechnym problemem w danym miejscu pracy. Obie możliwości są prawidłowe. Jeśli w czyjejś pracy nie wprowadzane są sposoby walki z molestowaniem seksualnym, można wystąpić ze skargą i uzyskać poparcie związków zawodowych lub działu HR w tej sprawie.

Molestowanie seksualne w Polsce - Twojezarobki.com

Czym jest projekt WITA-Luka Płacowa?

Wkład WageIndicator w zapobieganie molestowaniu seksualnemu jest możliwy dzięki projektowi WITA. WITA oznacza: With Innovative Tools Against Gender Pay Gap (z Pomocą Innowacyjnych Narzędzi przeciw Luce Płacowej) – Wita GPG (styczeń 2015 - grudzień 2016) ma na celu wnieść istotny wkład w zmniejszenie dużej i trwałej różnicy w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn. Jest to możliwe dzięki programowi Komisji Europejskiej PROGRESS (Action Grant nr 4000004929). Jednym z działań jest zwracanie uwagi na zjawisko molestowania seksualnego w miejscu pracy. Wszystkie wyniki zostaną opublikowane na krajowych stronach internetowych WageIndicator wszystkich 28 krajów członkowskich UE i Turcji, a także zostaną rozpowszechnione przez komunikaty prasowe.

Więcej informacji na temat projektu WITA

loading...
 
Loading...